De sluis heeft een totale lengte van 161 meter en een breedte van 12 meter. De sluis wordt hoofdzakelijk gebruikt door de beroepsvaart en kan gebruikt worden door schepen met een maximale lengte van 100 meter.

Het waterpeil in de haven, de daarmee verbonden havenarmen en het Overijssels Kanaal wordt normaalgesproken op niveau gehouden door het bekende Ankersmitgemaal, gelegen naast de Prins Bernardsluis. Als het niveau van de IJssel onder de circa 1.30 meter +NAP komt, heeft het Ankersmitgemaal geen aanvoer meer. De aanzuigmonden van de pompen liggen daarvoor te hoog.
De functie van het gemaal wordt dan overgenomen door de twee pompen die in een sluishoofd van de Prins Bernardsluis staan. Deze twee pompen staan veel lager opgesteld en kunnen derhalve nog functioneren als de IJssel nog ca 1,5 meter zakt. De pompen zijn waarschijnlijk na de 2e wereldoorlog in het kader van het Marshallplan als tweedehands installaties vanuit Amerika naar Nederland verscheept, waar ze ook nog tijdens de watersnoodramp in Zeeland dienst hebben gedaan.
De laatste keer dat de installatie in functie is geweest is ongeveer twee jaar geleden. Daarbij is de elektromotor van de pomp op het laagste niveau, 3 meter ÂżNAP, doorgebrand en naderhand vervangen door een 75kW WEG motor. De motor is destijds geleverd door WEG dealer Duursma Industrietechniek, die ook de V-snaar overbrenging op maat heeft aangebracht.